Elu5-Vaimne-intelligentsus12Oleme kõik kuulnud IQ`st ja EQ`st. Kuid olemas on ka meie vaimsete võimete mõõde.

Vaimne intelligentsus ei ole tingimata seotud meie usuliste veendumustega. See puudutab pigem meie sisemist rahu, tasakaalu ja arusaamu maailmast.

Selleks, et olla vaimselt intelligentne, ei tähenda alati, et pead uskuma inglitesse või kristallide jõusse. See on pigem mõistmine, et elus on rohkemat kui materiaalsus, esmased emotsionaalsed reaktsioonid ja egoistlikud vajadused.

Kõrgete vaimsete võimetega inimesed kipuvad mõtlema sügavalt, olema teadlikud kõigi asjade omavahelisest seotusest, olema kaastundlikud ja empaatilised nii teiste inimeste, kui ka loomade, taimede ja emakese maa suhtes.

Miks me mõnikord oma vaimse intelligentsuse kaotame?

Elu5-Vaimne-intelligentsus4Vaimne intelligentsus on midagi, mis on meile kõigile kohe sündides kaasa antud. Kuid meie ratsionaalne maailm koolitab sageli selle sisemise võime meie seest välja. Meile on õpetatud uskuma ainult sellesse, mida reaalselt näha saame või milliseid asju saab teaduslikult mõõta ning tõestada. Kuid inimesed on alati mõistnud, et siin maailmas on rohkemat, kui meie silmade jaoks esialgu paistab.

Need, kes on vaimselt intelligentsed, on endis säilitanud selle seose millegi sügavamaga. Nad ei tee tõenäoliselt otsuseid vaid selle põhjal, mida nende ego soovitab. Nad on rohkem sügavamalt seotud kõrgema osaga iseendas.

Danah Zohar on juhtivtöötajate arvamusliider, füüsik, filosoof ja autor. Ta on määratlenud 12 vaimse intelligentsuse aluseks olevat omadust. Need põhimõtted pakuvad meile selgeid juhiseid selle kohta, kas me elame oma kõrgema meele või ainult meie ego järgi.

Nende põhimõtete järgimine aitab meid juhtida elamaks oma elu rikkalikumalt, täiuslikumalt ja mõjutada meie maailma.

Antud printsiipide kasutamine aitab meil luua koostöösuhteid selle asemel, et üksteisega alati konkureerida.

Zohari vaimse intelligentsuse tunnused:

1. Eneseteadvus

Tead väga hästi, mis sulle meeldib, kuidas tahad elada, mida sa usud ja väärtustad ning mis sind sügavalt motiveerib. Oskus, enesedistsipliin ja tugevus oma mõtteid valitud ning õiges suunas juhtida.Elu5-Vaimne-intelligentsus3

2. Spontaansus

Hetkes elamine ja oskus kiirelt muutuvatele olukordadele reageerida.

3. Oma visiooni ja väärtuse poolt juhitud olemine

Oskus ja julgus ja elada lähtuvalt oma põhimõtetest ja sügavatest uskumustest. Teadmine ja kindlustunne, et toimid õigesti ja oled õigel teel, mis iganes ka ei juhtuks.

4. Holistlik mõtlemine

Holistlik õpetus rõhutab terviku esmasust selle osade ees. Selle arusaama kohaselt keerukate süsteemide käitumine ei ole determineeritud ega seletatav üksnes süsteemi algosakeste käitumise kaudu.

Holistlikult mõtlev inimene näeb suuremaid mustreid, suhteid ja ühendusi ja omab kuuluvuse tunnet millessegi suuremasse.

5. Kaastunne

Oskus kellegagi „koos tunda” ja sügav empaatia võime.

6. Mitmekesisuse hindamine

Võime hinnata teisi inimesi nende erinevuste pärast, mitte vaatamata sellele.

7. Sõltumatuse tunne

Elu5-Vaimne-intelligentsusSisemine julgus seista oma veendumuste eest kasvõi rahvahulga vastu. Mitte karta ega sõltuda teiste hinnangust ja võimalikust halvakspanust.

8. Alandlikkus

Oskus tunnetada, et oled mängija suuremas draamas, oma tõelise koha eest maailmas. Teadmine, et liigne upsakus lööb upakile. Teadmine, et keegi ei ole kellestki parem ega mitte ka halvem ja elu õppetundide omandamiseks on igaühel oma tee ning viis.

9. Harjumus küsida tähtsaid “Miks?” küsimusi

Vajadus mõista asju sisuliselt, tajuda, millised nad tegelikult on ja jõuda nende tuumani.

10. Oskus olukordi ümberhinnata

Võime keerukast olukorrast või probleemist korraks eemalduda, seda kõrvalseisjana hinnata, suuremat pilti või laiemat konteksti näha ning teha otsuseid alles siis. Mitte hetkeemotsiooni ajel. Oskus ära tunda momenti, kus võid liiga kiirelt ja mõtlematult reageerida ning öelda “stop!”, ma vajan aega.

11. Ebaõnnestumise positiivne kasutamine

Vigadest, tagasilöökidest ja kannatustest õppimine ja kasvamine.

12. Kohusetunne

Tunne, et pead midagi teenima, andma midagi tagasi.

Elu5-Vaimne-intelligentsus2Kõik ülaltoodu aitab meil mõõta oma vaimset intelligentsust. Mida rohkem antud põhimõtetest juhindume, seda kõrgem on meie vaimne areng. Kuid need võivad meie vaimset kasvu ka juhtida. Me võime teadlikult püüda avastada oma kõrgemaid väärtusi ja õppida nende järgi elama. Samuti saame kasvatada oma empaatiat ja kaastunnet teiste vastu.

Kulutada aega mediteerimisele, rändamisele või korraldada mis tahes tegevusi, mis aitab meil meie kõrgema endaga ühendust saada, aitab vaimse intelligentsuse kasvule kaasa. Samuti on oluline seada vahel oma väärtuseid kahtluse alla seada ja tagada, et ikka elame oma kõrgema iseendaga kooskõlas.

Me võime oma vaimset arengut edendada, olles ettevaatlikud selle suhtes, millele me ennast avame. Aja kulutamine võistlushimulistele, egost-juhitud inimestele, võib blokeerida meie katseid arendada vaimsust. Samuti võib meie arengut häirida liigne keskendumine materiaalsetele asjadele. Ettevaatlikud peaksime olema ka iga välise info suhtes, seadma kahtluse alla uudiseid, mida kuuleme ja teiste inimeste arvamusi, eriti kui need on täis negatiivsust või viha. Sellistest destruktiivsetest mõjudest teadlik eemaldumine, võib meie vaimsele kasvule tõepoolest hämmastavalt kaasa aidata.

Kuidas arendada oma vaimset intelligentsust

Elu5-Vaimne-intelligentsus7Lõppkokkuvõttes tähendab vaimsuse arendamine seda, et peame seda käitumist, mis tuleneb meie egost, nihutama nii, et meie käitumine ja otsused tuleneksid meie vaimsusest. Kui tõuseme kõrgemaks ja suudame üle olla oma ego näägutavast häälest, siis võime kuulda meie kõrgemat meelt ja juhinduda hoopis sellest häälest.

See aitab kogu maailma edasi rahu saavutamise, aktsepteerimise ja mõistmise poole. Ja see on lausa hädavajalik ka meie suhete kvaliteedile ning sisemise rahu tunnetusele.

Me saame jätta tänapäeva maailma paljud stressi põhjustavad faktorid kergesti, kui näeme, et need on kõik ego ja konkurents.

See jätab meile vabaduse aktsepteerida ennast ja teisi, selle asemel et juhinduda vajadusest omada rohkem ja olla rohkemat.

Me ei pea ego hävitama. See on oluline aitamaks meil maailmas tegutseda. Aga praeguses ühiskonnas on ego muutunud liiga domineerivaks ja see vaiksem, vähem draamale keskendunud kõrgem mina, on kaduma läinud.

Elu5-Vaimne-intelligentsus5Otsuste tegemisel aitab vaimne intelligentsus meilt küsida seda, mis on meie endi parimates huvides, aga ka meie sõprade, perekonna, kolleegide ja naabrite omades. Samuti on aeg-ajalt vajalik veenduda, et kõik meie tehtud otsused oleksid ka meie planeedi parimates huvides, millest me kõik sõltume.

Elu5-Maria-Helena Loik

Allikas: Learning-mind.com

Fotod: Sf.co.ua, Zowienews.com, Wallup.net, Vunatuve.com

 

 

KOMMENTEERI