Elu5 - Pealkiri - Kes on ämmaemand, ämmaemanda eriala plussidÄmmaemand juhendab, jälgib, hooldab ja nõustab naisi ning peresid raseduse ja sünnituse ajal, sünnitusjärgsel perioodil ning günekoloogiliste probleemide lahendamisel, juhib sünnitusi, hooldab ning jälgib vastsündinuid ja imikuid.

Ämmaemandal on tähtis roll tervisekasvatuses ja nõustamises mitte ainult naiste, vaid ka nende perede ja kogu ühiskonna tasandil.

2020 aasta on tervishoiusektoris väljakuulutatud kui õdede ja ämmaemandate aasta ning sellest lähtuvalt vaatame lähemalt, kes on ämmaemand.

vastsündinu

Kes on ämmaemand?

Ämmaemand on tervishoiutöötaja ja iseseisev spetsialist, kes pakub abi kogu naise viljaka perioodi vältel – enne rasedust, raseduse ajal, sünnitusel ja sünnitusjärgsel perioodil, abistab imetamisel, valmistab ette lapsevanema rolliks, nõustab seksuaalkasvatuse vallas ja pereplaneerimisel ning teeb ennetustööd naistehaiguste valdkonnas.

Kuidas saada ämmaemandaks?

Ämmaemandaks saab Eestis õppida Tallinna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Õppeaeg on 4 aastat ja 6 kuud. Õppepraktika moodustab vähemalt 50% kogu õppekava mahust, toimudes erinevates tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenuseid osutavates asutustes.

Ämmaemanda õppekava sisaldab ka üldõe koolitust, andes ämmaemandale õiguse töötada nii üldõe kui ämmaemandana erinevates tervishoiuasutustes. Rakenduskõrgharidus annab ämmaemandale võimaluse edasiõppimiseks nii Eesti kui ka Euroopa ülikoolide magistriõppes.

ämmaemanda töö, sünnitus

Mida ämmaemand täpsemalt teeb?

Ämmaemandal on tähtis töö tervisekasvatuses ja -nõustamises, mitte ainult naiste, vaid ka nende perede ja kogu ühiskonna ulatuses. Ämmaemanda töö käsitleb ka sünnituseelset ettevalmistust ja kasvatust vanema rolliks. See töö põhineb teadmistel günekoloogiast, pereplaneerimisest ja lapsehooldusest.

Ämmaemandad on oma tegevuses iseseisvad ning vastutavad iseenda, naiste, perede ja kogu ühiskonna ees. Ämmaemandal on vajalikud teadmised ja oskused sotsiaalteadustest, rahvatervisest ja eetikast. See loob aluse kõrgetasemelise ja kultuuriliselt sobiva hoolduse pakkumise naistele, vastsündinutele ja lapseootel peredele.

Ämmaemandusabi osutatakse järgmistes valdkondades:

 • reproduktiivtervis, seksuaalkasvatus, pereplaneerimine ja raseduse ärahoidmine;
 • raseduse jälgimine, raseda nõustamine ja ettevalmistus lapsevanemaks saamiseks;
 • ettevalmistus sünnituseks, abistamine sünnitusel;
 • sünnitusjärgne periood (ema ja vastsündinu tervis, kohanemine, imetamisnõustamine).

Ämmaemanda roll

Reproduktiivtervisealane nõustamine

Erinevas eas ja erinevast soost inimeste reproduktiivtervisealane nõustamine on üks osa ämmaemanda tööst. Ämmaemanda poole võib pöörduda pereplaneerimise ja rasestumisvastaste vahendite kasutamise alustamise ja jätkamise küsimustega.

Ämmaemand nõustab erinevate meetodite toime, vastunäidustuste, kasutamise ja ohutunnuste suhtes ning teeb vajadusel günekoloogilise läbivaatuse.

Ämmaemandal on õigus välja kirjutada nii esmast kui ka korduvretsepti rasestumisvastaste vahendite ostmiseks. Ämmaemandad on pädevad nõustama ka soovimatu raseduse, raseduse katkestamise ja katkemise, naistehaiguste ja sugulisel teel levivate haiguste ning pere- ja seksuaalvägivalla osas.

rase naine

Antenataalne ämmaemandusabi

Ämmaemand jälgib rasedat, abistab, nõustab ja hooldab naist emaks saamisel ja ema olemisel. Ämmaemand diagnoosib raseduse, täpsustab terviseriskid ning jälgib raseduse kulgu ja loote arengut, määrab või teeb vajalikke uuringuid ja analüüse.

Ämmaemanda tegevus ei piirdu vaid analüüside ja uuringute tegemisega. Naisi ja peresid nõustatakse:

 • raseduse kulu ja jälgimise korralduse,
 • vaevuste ja nende leevendamise,
 • toitumise,
 • füüsilise aktiivsuse,
 • seksuaalsuse,
 • sünnituseks ja vanemluseks valmistumise,
 • sünnitusjärgse perioodiga toimetuleku,
 • imetamise,
 • võimalike komplikatsioonide jms asjus.

Samuti on ämmaemandal õigus väljastada töövõimetuslehte rasedus- ja sünnituspuhkusele lubamise ning raseduse ajal töötingimuste ajutise kergendamise või kergemale tööle üleviimise kohta. Ämmaemandal on õigus määrata ravi ja kirjutada retsepti erinevate antud valdkonna terviseprobleemide osas.

ämmaemanda abi sünnitusel

Ämmaemandusabi sünnitusel

Haiglas sünnitamisel abistab naist ja peret eelkõige ämmaemand. Tema teeb vajalikud uuringud ja läbivaatused, juhendab ja abistab naist sünnituse vältel ning võtab lapse vastu. Kui tekivad riskid või komplikatsioonid, kaasatakse ka naistearst ja lastearst.

Kodusünnitus on Eestis ametlikult lubatud alates 1. augustist 2014. Planeeritud kodusünnitus on raseduse plaanikohase ja tervikliku jälgimise ajal raseda soovil planeeritud, visiitide käigus eelnevalt kokku lepitud väljaspool haiglat kodustes tingimustes ämmaemanda poolt vastuvõetud sünnitus.

Kus ämmaemandad töötavad?

 • Ämmaemanduse õppekava läbinu saab lisaks ämmaemanda diplomile ka õe kutse ja võib töötada nii ämmaemandana kui õena erinevates haiglates, nõuandlates, perekoolides, nõustamiskeskustes, perearstikeskustes ja erapraksistes.
 • Ämmaemandusnõu saab anda ka telefoni teel töötades näiteks üleriiklikus ämmaemandus nõuandetelefonis, mis töötab ööpäev läbi, sh nädalavahetustel ja riigipühadel.
 • Võimalik on läbida antud valdkonnas magistriõpe ja ka doktoriõpe, mis annab võimaluse proovida kätt näiteks osakonnajuhatajana, õpetajana või teadurina.
 • Samas on võimalik läbida magistriõpe ka mõnes muus valdkonnas ja ühendada kaks haridust. Sellest lähtuvalt muutub tööpõld veelgi laiemaks ja võib töötada näiteks poliitikakujundajana. Seega töö leidmise ja karjäärivõimalused on väga head.

ämmaemandate hulk ja palk Eestis

Ämmaemandate hulk ja palk Eestis

Eestis on ämmaemandate arv 1000 elaniku kohta 0,34, mis on 11% madalam kui OECD riikide keskmine. 2016 aastal oli ämmaemandaid 440, kuid täidetud ametikohti oli 355, mis annab mõista, et ametikohti ei jagu kõikidele ämmaemandatele.

Samas tööst endiselt puudust ei tule, sest nagu eelpool kirjeldatud võib ämmaemanda kvalifikatsiooni omandanu töötada ka õena.

2016. aastal töötas ämmaemandatest 11% õena (pereõe, koduõe, erakorralise meditsiini õe jt ametikohal). Veelgi, statistika näitab, et õendustöötajatest, kes töötasid nii ämmaemanda kui õe ametikohal, oli 44% suurem koormus töötades ämmaemandana, 35% õena ja 21%-oli koormus ametikohtade vahel võrdne.

Nii ämmaemandana kui õena töötanutel oli 2016. aastal keskmine koormus 1,2 ametikohta. Samal aastal oli õdedel keskmine koormus 0,9 ja ämmaemandatel 0,8 ametikohta.

See tähendab, et kokkuvõttes töötasid ämmaemandad 2016 aastal statistiliselt võttes õdedest rohkem.

Hoolimata sellest, et ämmaemand õpib terve aasta õdedest rohkem ja omandab sisuliselt kaks kvalifikatsiooni, siis on nad palga saamise suhtes võrdväärsed. Alates 01.04.2020. aastast on töötasu alammäär ämmaemandatel ja õdedel 8,00 eurot tunnis, mis teeb 168 töötunni juures brutopalgaks 1344 eurot ja on enam-vähem võrdväärne Eesti keskmise palgaga.

Elu5 – Ragnar Vaiknemets

Allikad:
Eesti Haigekassa – ämmaemandusabi
Tervise Arengu Instituut – Ämmaemandate visiidid 2009 – 2016
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool – ämmaemand
Tartu Tervishoiu Kõrgkool – ämmaemand
Ämmaemandus nõuandetelefon

JAGA
Eelmine artikkelKes on õde? Õenduse eriala plussid
Ragnar Vaiknemets
Töökoht: Sotsiaalministeerium/ Ametikoht: Tervisesüsteemi arendamise osakonna nõunik/ Haridus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool - õendusteadus (RN) 2012-2016; Tartu Ülikool - Rahvatervishoid (epidemioloogia Msc) 2016-2019

KOMMENTEERI