Elu5 - Artikkel - Pealkiri _Läbipõlemissündroom_mis_see_on_ja_kuidas_seda_ära_tunda_(3)Läbipõlemissündroom on kaval varas, mis röövib hiiliva viisiga meist parimad ja helgemad. Muudab positiivsed omadused nagu entusiasmi, kire ja lõppematuna tunduva energia tumedaks pilveks, millest kallab küünilisust, põhjatut väsimust ja lootusetust. Ja sellel ei paista tulevat lõppu.

Siiski on hea teada, et taoline meelteseisund ei pea ilmtingimata olema lõppseisund ega nii jäämagi. Aga, et olukorraga toime tulla – on vaja esmalt mõista, millega tegu. Sellest saadki lugeda juba järgnevatelt ridadelt.

Läbipõlemiseks kutsutakse seisundit, kus inimene on emotsionaalselt, vaimselt ja füüsiliselt kurnatud ning selle tõttu negatiivselt meelestatud nii enda, töö kui ka üleüldise elu suhtes.

Antud olukord tekib püsivalt igasuguse üleliigse stressi tõttu, kuid eelkõige täheldatakse seda just tööstressiga. Tahte alanemine, jõuetus ning vaimne kurnatus on kõik läbipõlemisele iseloomulikud tunnused.

vaimne kurnatus
Sügav vaimne kurnatus tööl iseloomustab läbipõlemist kõige ehedamalt

Töötaja ei huvitu enam oma ametist, väheneb kompetentsus ja produktiivsus. Tekivad vead ja probleemid, ollakse pidevalt halvas tujus ning küüniline. Inimene tunneb end lootusetuna ning tühjaks pigistatuna.

Rõhksõna selle sündroomi puhul ongi just kurnatus ning seda ennekõike psühholoogilises mõistes, kus ollakse emotsionaalselt tühi. Seega, kuigi stress ja läbipõlemine on mõneti küll sarnased, siis ei tohiks neid kindlasti omavahel segamini ajada ning läbipõlemise ja lihtsalt liigse stressi vahele võrdusmärki panna.

Läbipõlemine võib küll olla tingitud lakkamatust üleliigset stressist, kuid see ei ole sama kui lihtsalt liigne stress. Stressi iseloomustabki sõna liigne ehk midagi on liiga palju. Liialt palju ülesandeid, mis nõuavad sinult liialt palju vaimset ja füüsilist energiat.

liigne stress
Kuigi läbipõlemine on enamasti tekkinud kuhjuva stressi tagajärjel, siis murdepunkt tuleb sageli ootamatult

Sellegipoolest suudavad stressi all kannatavad inimesed enesele ette manada positiivse kujutluspildi, et kui nad saavad ülesannetega hakkama või stressirikas periood möödub, siis tunnevad nad end paremini. See tähendab, et nad kontrollivad omal viisil olukorda.

Läbipõlemist iseloomustab sõna liigse vastand – vähene.

Selle sündroomi all põdejad teavad, mida tähendab tühjus, motivatsioonipõud, huvipuudus ja enesekriitika. Sageli ei nähta enese raskele olukorrale mingit positiivset väljapääsu ja selle tõttu paistab kõik olevat lootusetu.

Kui liigne stress tundub nagu uppumine, siis läbipõlemine tähendab pigem kokku kuivanud olekut. Liigne stress tõstab pead vägagi varakult, kõnealune sündroom on aga hiiliva iseloomuga. Sellepärast ei märgatagi sümptomeid enne, kui too seisund on meist juba võimust võtnud.

emotsionaalne tühjus
Füüsiliselt tuntav tühjus on läbipõlemissündroomi all kannatajal sage nähtus

Liigsel stressil ja läbipõlemisel vahet tehes on hea võrrelda neile iseloomulikke sõnu nagu nt ülitundlikkus vs emotsioonitu. Kiireloomulisus ja hüperaktiivsus vs abitus ja lootusetus. Liigne seotus tööga vs eraldatus ja huvipuudus töös. Energiapuudus vs motivatsioonitus.

Seega näeme, et lihtsalt kõrgenenud stress ja läbipõlemine ei ole üks ja sama. Samamoodi võib tekkida oht ajada antud sündroom segi depressiooniga, mis omab samuti kohati vägagi sarnaseid jooni. Seetõttu tuleks kahtluse korral konsulteerida vaimse tervise spetsialistidega, kuid üks peamisi erinevusi ongi just tööalane stress, mis ei ole depressioonis sedasi tavapäraselt nii rangelt piiritletud.

Läbipõlemist seostatakse klassikaliselt just tööalase kestva ja liigse stressiga. See kulmineerub teatud hetkel kriitilise punktiga, kus inimesel ei ole enam reservis piisavalt vaimseid ressursse, et antud olukorraga toime tulla.

Iga inimene, kes töötab end nö üle, on läbipõlemise riskirühmas.

Olgu selleks siis klassikaline töönarkomaan, kes soovib saavutada edu ning panustab ilma aastaid korralikult puhkusel käimata, kuni nö super-emani välja, kes elab oma laste nimel unustades täielikult iseenda.

Levinumad

motivatsioonipuudus
Kumulatiivne tööstress eristab üsna hästi läbipõlemist klassikalisest depressioonist

läbipõlemise põhjused tööl

  • Tunded, et omatakse vähest või üldse mitte mingisugust kontrolli oma töö üle.
  • Töö on enamasti monotoonne ja rahuldust mitte pakkuv.
  • Ebaselged või liialt nõudlikud ootused ülemuselt.
  • Tunnustuse täielik puudumine.
  • Kaootiline või pingeline töökeskkond.

Eelnevale aitab kahtlemata kaasa ka kombinatsioon elustiili ja iseloomu eripäradest. Need on igal inimesel küllaltki erinevad, kuid sageli ka sarnasemad kui arvata võiks. See, kuidas veedad oma vaba aega ning millise pilguga vaatad maailma, on vahest vaat, et tähtsamgi kui argipäevased tegevused.

Kui lained löövad üle pea, siis tuleb paluda abi, mitte õppida vee all hingama

Levinumad iseloomust ja elustiilist tulenevad läbipõlemise põhjused

  • Töönarkomaania – töö hasart, mille tõttu ollakse sotsiaalselt väheaktiivsed ja ei võeta aega enesele puhkamiseks.
  • Lähedased suhted jäävad soiku, ilma milleta kaob ka tugev sotsiaalne toetus.
  • Krahmatakse liiga palju ülesandeid, mille tõttu unustatakse rõhku panna toitumisele, magamisele ja üleüldisele tervist edendavale käitumisele.
  • Liigne nõudlikkus eneselt. Ollakse perfektsionistid, mille tõttu ei jääda enese ja tööga kunagi täielikult rahule.
  • Kontrolli vajadus, mille tõttu ei delegeerita ülesandeid piisavalt teistele. Sedasi muutub vaade enesele ja maailmale pessimistlikuks, sest ei ole usaldust teiste ega ka tegelikult enda suhtes.

Ecosh - toodebioaktiivne-b-kompleks-b1-b12Kas tundsid end eelpool kirja pandud tekstis ära? Siis tea, et isegi kui sa ei ole jõudnud ära tunda läbipõlemise varaseid sümptomeid ning oled selles nö kahe jalaga nii sügavalt sees, et väljapääsu ei tundu olevat, siis kindlasti ei ole mõtet hambad ristis edasi rühkida ja loota, et see kõik on iseenesest mööduv nähtus. Kes on seda kord juba kogenud ning taastunud, teab kinnitada, et sedasi ei saa alata paranemine.

Nagu kuulus füüsik Albert Einstein olla öelnud: “probleemi pole võimalik lahendada sama teadlikkuse tasandil, mis selle probleemi lõi” ehk lihtsamalt öeldes, vajad sa uut plaani kuna see on ammu vett vedama läinud.

Sa vajad uut suunda, mis juhataks sind antud olukorrast välja ja samas aitaks sind ette valmistada, et oskaksid toime tulla ka tulevaste sarnaste situatsioonidega. Kahjuks on elu siiski selline, mis eeldab ikka ja jälle tegevusi, mis meilt rohkem aega ja vaeva nõuavad kui anda jaksame ning kus võime taas läbipõlemise ohvriks langeda.

Järgmises osas vaatame täpsemalt kuidas läbipõlemissündroomiga toime tulla, sellest paraneda ning seda lõpuks ka ennetada.

Elu5- Ragnar Vaiknemets

Fotod: Pexels.com, Pixabay.com

KOMMENTEERI